2017 Vol. 31, No. 1

preface
Preface to Special Issue in Commemoration of Shaowu Wang
Yihui DING, Yong LUO, Tianjun ZHOU
2017, 31(1): 1-2. doi: 10.1007/s13351-017-7999-9
Special Issue in Commemoration of Shaowu Wang
An Overview of Mainland China Temperature Change Research
Guoyu REN, Yihui DING, Guoli TANG
2017, 31(1): 3-16. doi: 10.1007/s13351-017-6195-2
Simulation of Centennial-Scale Drought Events over Eastern China during the Past 1500 Years
Weiyi SUN, Jian LIU, Zhiyuan WANG
2017, 31(1): 17-27. doi: 10.1007/s13351-017-6090-x
Climatic Aftermath of the 1815 Tambora Eruption in China
Chaochao GAO, Yujuan GAO, Qian ZHANG, Chunming SHI
2017, 31(1): 28-38. doi: 10.1007/s13351-017-6091-9
Tree-Ring Latewood Width Based July–August SPEI Reconstruction in South China since 1888 and Its Possible Connection with ENSO
Yesi ZHAO, Jiangfeng SHI, Shiyuan SHI, Jian YU, Huayu LU
2017, 31(1): 39-48. doi: 10.1007/s13351-017-6096-4
Observed, Reconstructed, and Simulated Decadal Variability of Summer Precipitation over Eastern China
Jingyun ZHENG, Maowei WU, Quansheng GE, Zhixin HAO, Xuezhen ZHANG
2017, 31(1): 49-60. doi: 10.1007/s13351-017-6115-5
Amplification of the Solar Signal in the Summer Monsoon Rainband in China by Synergistic Actions of Different Dynamical Responses
Liang ZHAO, Jingsong WANG, Haiwen LIU, Ziniu XIAO
2017, 31(1): 61-72. doi: 10.1007/s13351-016-6046-6
Interdecadal Variations of ENSO around 1999/2000
Zeng-Zhen HU, Arun KUMAR, Bohua HUANG, Jieshun ZHU, Hong-Li REN
2017, 31(1): 73-81. doi: 10.1007/s13351-017-6074-x
The Asymmetric Effects of El Niño and La Niña on the East Asian Winter Monsoon and Their Simulation by CMIP5 Atmospheric Models
Zhun GUO, Tianjun ZHOU, Bo WU
2017, 31(1): 82-93. doi: 10.1007/s13351-017-6095-5
Winter AO/NAO Modifies Summer Ocean Heat Content and Monsoonal Circulation over the Western Indian Ocean
Dao-Yi GONG, Dong GUO, Sang LI, Seong-Joong KIM
2017, 31(1): 94-106. doi: 10.1007/s13351-017-6175-6
How the “Best” CMIP5 Models Project Relations of Asian–Pacific Oscillation to Circulation Backgrounds Favorable for Tropical Cyclone Genesis over the Western North Pacific
Botao ZHOU, Ying XU
2017, 31(1): 107-116. doi: 10.1007/s13351-017-6088-4
Changes in Aridity in Response to the Global Warming Hiatus
Xiaodan GUAN, Jianping HUANG, Ruixia GUO
2017, 31(1): 117-125. doi: 10.1007/s13351-017-6038-1
Interdecadal Change in the Eurasia–Pacific Anti-Phase Relation of Atmospheric Mass and Its Possible Link with PDO
Qian ZHANG, Zhaoyong GUAN
2017, 31(1): 126-141. doi: 10.1007/s13351-017-6079-5
Climatological Characteristics of Summer Precipitation over East Asia Measured by TRMM PR: A Review
Yunfei FU, Xiao PAN, Yuanjian YANG, Fengjiao CHEN, Peng LIU
2017, 31(1): 142-159. doi: 10.1007/s13351-017-6156-9
Characterizing the Winter Concurrent Variation Patterns of the Subtropical and Polar-Front Jets over East Asia
Yaocun ZHANG, Jiao CHEN
2017, 31(1): 160-170. doi: 10.1007/s13351-016-6094-y
Impacts of the Leading Modes of Tropical Indian Ocean Sea Surface Temperature Anomaly on Sub-Seasonal Evolution of the Circulation and Rainfall over East Asia during Boreal Spring and Summer
Senfeng LIU, Anmin DUAN
2017, 31(1): 171-186. doi: 10.1007/s13351-016-6093-z
Comparison of Two Drought Indices in Studying Regional Meteorological Drought Events in China
Yongmei WANG, Fumin REN, Yilei ZHAO, Yunjie LI
2017, 31(1): 187-195. doi: 10.1007/s13351-017-6075-9
Projecting South Asian Summer Precipitation in CMIP3 Models: A Comparison of the Simulations with and without Black Carbon
Shuanglin LI, Rashed MAHMOOD
2017, 31(1): 196-203. doi: 10.1007/s13351-017-6101-y
Prediction of Primary Climate Variability Modes at the Beijing Climate Center
Hong-Li REN, Fei-Fei JIN, Lianchun SONG, Bo LU, Ben TIAN, Jinqing ZUO, Ying LIU, Jie WU, Chongbo ZHAO, Yu NIE, Peiqun ZHANG, Jin BA, Yujie WU, Jianghua WAN, Yuping YAN, Fang ZHOU
2017, 31(1): 204-223. doi: 10.1007/s13351-017-6097-3
Reducing the Prediction Uncertainties of High-Impact Weather and Climate Events: An Overview of Studies at LASG
Wansuo DUAN, Rong FENG
2017, 31(1): 224-235. doi: 10.1007/s13351-016-6099-6
Projection of China’s Near- and Long-Term Climate in a New High-Resolution Daily Downscaled Dataset NEX-GDDP
Yun BAO, Xinyu WEN
2017, 31(1): 236-249. doi: 10.1007/s13351-017-6106-6
Circulation Characteristics of Persistent Cold Spells in Central–Eastern North America
Zhenhua LI, Alan H. MANSON, Yanping LI, Chris MEEK
2017, 31(1): 250-260. doi: 10.1007/s13351-017-6146-y